Krízová linka 116 000

Európska komisia vyhradila v roku 2010 celoeurópsku kontaktnú linku 116 000 pre nezvestné a sexuálne vykorisťované deti. Prostredníctvom tohto čísla majú deti alebo rodičia nezvestného dieťaťa prístup k pomoci a podpore bez ohľadu na to, či sa nachádzajú na Slovensku alebo v zahraničí. Krízová linka 116 000 je napojená na národné organizácie, špecializujúce sa na riešenie prípadov nezvestných detí.

Na Slovensku prevádzkuje európske číslo 116 000 Linka detskej istoty, n.o. Táto non-stop linka je anonymná, bezplatná, dostupná z celého Slovenska a odborne garantovaná. Poskytuje psychologickú, právnu a administratívnu pomoc v prípade nezvestnosti dieťaťa.

Táto linka je určená:

  • rodičom, príbuzným a všetkým tým, ktorí potrebujú akékoľvek informácie alebo pomoc v prípade nezvestnosti dieťaťa
  • deťom a mladým ľuďom, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu ocitli mimo domova, pomáha hľadať riešenia, ktoré by umožnili návrat domov alebo poslať blízkym správu
  • každému, kto vie poskytnúť akékoľvek informácie o hľadanom dieťati aj bez uvedenia svojich osobných údajov

Na Slovensku slúži linka taktiež:

  • rodičom alebo zainteresovaným odborníkom, ktorí sa chcú informovať o poskytovaných službách
  • rodičom, ktorí potrebujú zmeniť alebo zrušiť termíny dohodnutých stretnutí

  

 

   

EU

With financial support from the "DAPHNE" Programme

of the European Union.

JUST/2015/RDAP/AG/0116/8839

JUST/2013/DAP/116/SAG/4148