Udalosti

25. máj 2010

Aj v roku 2010  sme zorganizovali verejnú zbierku, ktorej čistý výnos bol 6 799,88€. Bol použitý na uhradenie výdavkov na programy v rámci projektov Hľadané deti a Linky 116 000. Ďakujeme za Vašu podporu.

PARTNERI ZBIERKY: Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s, Stredná odborná škola Trebišov, Dopravná akadémia Žilina, Súkromná stredná odborná škola  Dunajská Streda
História Medzinárodného dňa nezvestných detí.

25. máj 2008

Ďakujeme, že ste podporili verejnú zbierku pri príležitosti Medzinárodného dňa nezvestných detí 2008. Zisk verejnej zbierky je 318 792 Sk. Verejná zbierka bola povolená rozhodnutím Ministerstva vnútra č.: SVS-233004-2008/04436 zo dňa 15. apríla 2008. Výnos zbierky bude použitý na činnosť neziskových organizácii OZ HOPE-Pomoc nezvestným a Linky detskej istoty pri SV Unicef v oblasti problematiky nezvestných detí - detí na úteku, unesených, stratených. Ďakujeme.
História Medzinárodného dňa nezvestných detí.

25. máj 2007

Ďakujeme, že ste podporili verejnú zbierku pri príležitosti Medzinárodného dňa nezvestných detí. Zisk verejnej zbierky je 214 992,50 Sk. Verejná zbierka bola povolená rozhodnutím Ministerstva vnútra č.: SVS-203-2007/05426 zo dňa 11. mája 2007. Výnos zbierky bude použitý na činnosť neziskových organizácii OZ HOPE-Pomoc nezvestným a Linky detskej istoty pri SV Unicef v oblasti problematiky nezvestných detí - detí na úteku, unesených, stratených.
História Medzinárodného dňa nezvestných detí.

Stránky

  

 

   

EU

With financial support from the "DAPHNE" Programme

of the European Union.

JUST/2015/RDAP/AG/0116/8839

JUST/2013/DAP/116/SAG/4148