Čo poskytujeme

Služby nonstop telefonickej linky 116 000

  • Prostredníctvom čísla 116 000 sa môžu rodičia, ktorým sa stratilo dieťa (či už doma alebo v inej európskej krajine) spojiť s operátorom na linke, ktorý im poskytne podporu, ktorú potrebujú. Ako dokazuje mnoho výskumov, prvé hodiny po zmiznutí sú životne dôležité pre návrat dieťaťa domov. Telefonát na linku 116 000 zohráva pri pátraní po dieťati kľúčovú úlohu.
  • Okrem rodičov môžu na linku zavolať aj deti a mladí ľudia, ktorí sa z nejakého dôvodu ocitli mimo domova a potrebujú pomoc.
  • Na linke pracuje vyškolený tím pracovníkov, ktorí vedia poskytnúť psychickú a emocionálnu podporu, orientujú sa v sociálno-právnej tematike, vedia nasmerovať na relevantné organizácie. Môžu tiež kontaktovať slovenských a medzinárodných partnerov a pri riešení prípadov pomáhajú so zabezpečením administratívnej časti.

Služby pre rodičov

  • Rodičia môžu využiť naše služby cezhraničnej, ako aj vnútroštátnej mediácie konfliktov, ktoré môžu pomôcť predísť súdnemu riešeniu sporov.
  • Zameriavame sa tiež na sprostredkovanie asistovaných kontaktov rodičov s deťmi v prípadoch, ak kontakt nie je možné realizovať ináč.
  • Ďalšou významnou doménou našej práce je poskytovanie psychologického a sociálno-právneho poradenstva a podpory.
  • V prípade, že požiadavky klientov presahujú naše možnosti, vieme nasmerovať na relevantné inštitúcie, či sami kontaktovať slovenských aj medzinárodných partnerov. 

Zverejnenie fotografií nezvestných detí

  • Pre uľahčenie pátrania po dieťati je niekedy dobré, aby sa jeho podoba dostala do povedomia ľudí, ktorí potom môžu v pátraní pomôcť. V prípade, že nám rodičia alebo zákonní zástupcovia dieťaťa umožnia fotku zverejniť, umiestnime ju na našu webovú stránku a na stránky zahraničných partnerov.

  

 

   

EU

With financial support from the "DAPHNE" Programme

of the European Union.

JUST/2015/RDAP/AG/0116/8839

JUST/2013/DAP/116/SAG/4148