Čo robiť, keď hrozí živelná katastrofa

V prípade živelných katastrof sa môže stať, že sa v celom tom chaose členovia rodiny rozdelia. Je dobré poznať niekoľko bezpečnostných zásad:

  • Uistite sa, že vždy viete, kde je vaše dieťa.
  • Ostaňte spolu.
  • Ak hrozí, že budete evakuovaní, majte so sebou fotku svojho dieťaťa.
  • Dajte dieťaťu nejaký preukaz, ktorý bude obsahovať jeho meno, dátum narodenia, adresu, telefónne číslo na rodičov a podobne. Ak je dieťa príliš malé, napíšte tieto informácie niekde na jeho telo nezmazateľnou fixkou. 
  • Pošlite fotky a fotokópie dôležitých dokumentov všetkých členov rodiny nejakému príbuznému alebo priateľovi, ktorý nežije v ohrozenej oblasti.
  • S rodinou sa dohodnite na pláne, čo robiť, ak budete počas evakuácie rozdelení. Povedzte dieťaťu, že keď rodičia nebudú na blízku, môže osloviť ľudí v uniformách alebo ľudí s menovkami. 

  

 

   

EU

With financial support from the "DAPHNE" Programme

of the European Union.

JUST/2015/RDAP/AG/0116/8839

JUST/2013/DAP/116/SAG/4148