Čo robiť, keď sa stratilo dieťa

Prvé hodiny po zmiznutí dieťaťa zohrávajú životne dôležitú úlohu. Neváhajte kontaktovať políciu na čísle 158 (telefonovať čo najskôr je dôležité najmä pri malých deťoch, deťoch, ktoré sú hendikepované, deťoch, ktoré potrebujú lieky alebo lekársku starostlivosť).

Čo môžete zistiť sami:

 • Skúste dieťa kontaktovať na jeho mobilnom telefóne. Nevolajte však príliš často, lebo sa mu môže vybiť batéria a potom bude ťažšie sa s ním spojiť. Pošlite radšej sms správu.
 • Zistite si, kde a s kým bolo dieťa naposledy.
 • Skontaktujte sa čo najskôr so spolužiakmi, kamarátmi, triednym učiteľom, známymi, či o ňom nevedia. Porozprávajte sa s jeho kamarátmi, aké malo plány, prípadne s kým sa malo stretnúť.
 • Overte si príjem nových pacientov na urgentnom príjme v najbližšom zdravotníckom zariadení.
 • Môžete zavolať na linku 116 000 a poradiť sa o ďalších krokoch.

Spojte sa s políciou:

 • Nezvestnosť dieťaťa nahláste osobne na najbližšom oddelení policajného zboru. Až 92 % prípadov nezvestných detí nahlásených včas na polícii bolo úspešne vyriešených.
 • Vezmite so sebou aktuálnu fotografiu dieťaťa a premyslite si jeho popis vrátane oblečenia, ktoré malo naposledy.
 • U mladistvého overte, či má so sebou občiansky preukaz alebo iné doklady.
 • Pri ohlasovaní nezvestného pomôžu polícii informácie typu: miesta, kde sa okrem domova zvykne zdržiavať, kontakty na kamarátov, spolužiakov, popis špecifických telesných znakov, zdravotný stav a charakteristika správania.
 

Ďalšie kroky:

 • S pomocou príbuzných a známych prehľadajte okolie vášho bydliska, pričom sa sústreďte najmä na miesta, kde sa vo vašom meste obvykle zdržiavajú deti a mladiství.
 • Zabezpečte prítomnosť aspoň jedného rodinného príslušníka alebo známeho v mieste vášho trvalého bydliska, aby mohol v prípade návratu dieťaťa domov informovať čo najskôr rodičov a policajný zbor.
 • Rozhliadnite sa po okolí a využite akúkoľvek pomoc a služby, ktoré v tejto oblasti ponúkajú rôzne neziskové organizácie, verejné inštitúcie, ale i komerčné firmy.

K dispozícií je vám tiež linka 116 000, na ktorej vám odborný pracovník poskytne podporu. Táto linka je bezplatná a funguje nepretržite. 

  

 

   

EU

With financial support from the "DAPHNE" Programme

of the European Union.

JUST/2015/RDAP/AG/0116/8839

JUST/2013/DAP/116/SAG/4148