21 km pre deti

Linka detskej istoty organizuje niekoľkokrát ročne akcie, vďaka ktorým má možnosť získať financie na svoje ďalšie pôsobenie a rozvoj a pomáhať tak deťom. Jednou z akcií, ktorú každoročne organizuje, je tento rok už 6. ročník “21 km pre deti – Bežíme deťom na pomoc“

Beh sa uskutoční 7. Septembra 2014 na Partizánskej lúke v Bratislave o 10.00 hod.Tento rok sme sa rozhodli realizovať formou fundraisingu. Ešte ste o tejto forme pomoci nič nepočuli? Je to možné a nič si z toho nerobte. Fundraising je pojem, ktorý v našich končinách nie je až tak známy. A preto Vám ho bližšie predstavíme. Tak čítajte ďalej a niečo sa dozviete.Fundraising je spojený s neziskovým sektorom a nie je až tak starý. Tento pojem bol vyslovený len nedávno. Stalo sa tak v USA koncom 40. rokov, a to v súvislosti so systematizáciou „fundraisingových“ aktivít charitatívnych organizácií na federálnej úrovni. Na Slovensku a Česku sa začal fundraising ako taký používať od roku 2004.
Fundraising predstavuje systematické získavanie finančných i nefinančných zdrojov, ktoré nezisková organizácia potrebuje k realizácii svojho poslania. Tieto finančné zdroje získava prostredníctvom svojich projektov, ako bol už vyššie spomenutý beh “21 km pre deti - Bežíme deťom na pomoc“.

Fundraising sa na Slovensku a Česku neprekladá, pretože je problém nájsť vhodný ekvivalent:

  • Fundraising – zhromažďovanie verejných prostriedkov;
  • Fundraising – získavanie financií pre fondy, nadácie, projekty od firiem, donátorov a sponzorov;
  • Fundraising – zhromažďovanie financií

Hlavnou zásadou fundraisingu je, že nie je o peniazoch, ale o ľuďoch. Prispieť môžete buď ako firmy, 
ale aj ako individuálni darcovia, čiže jednotlivci, a to rôznymi formami, a to:

  • zúčastniť sa ako bežec;
  • partner – financie (formou darovacej zmluvy alebo zmluvy o reklame);
  • partner – materiálna pomoc (výroba tričiek, veci do balíčka pre bežca, ...);
  • dobrovoľník v deň D (stavanie pódia, pomoc na trati, ...);

Chcete venovať energiu a čas dobrej veci a zároveň urobiť aj niečo pre seba?
Poďte si s nami zabehnúť pár kilometrov na pomoc deťom! 

  • ako účastník a tlieskač;
  • a iné.

  

 

   

EU

With financial support from the "DAPHNE" Programme

of the European Union.

JUST/2015/RDAP/AG/0116/8839

JUST/2013/DAP/116/SAG/4148