AMBER Alert Slovensko

SLÁVNOSTNÉ SPUSTENIE pohotovostného systému "AMBER Alert Slovensko – Dieťa v ohrození života!" sa uskutočnilo dňa 31. marca 2015 o 14:00 hod. v priestoroch Európskeho informačného centra / Dom Európskej únie / Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

CIEĽOM PROJEKTU, ktorý zrealizovala Linka detskej istoty pri SV pre UNICEF v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru Slovenskej republiky bolo VYTVORENIE A SPUSTENIE POHOTOVOSTNÉHO SYSTÉMU / MECHANIZMU v SR  – systému na zvýšenie šancí vypátrania a rýchleho a úspešného umiestnenia uneseného / nezvestného dieťaťa v bezprostrednom ohrození života a zdravia do bezpečia. Tento pohotovostný systém "AMBER Alert Slovensko – Dieťa v ohrození života!" bol úspešne vytvorený a spustený v stanovenom termíne, v priebehu jedného roka.


Projekt AMBER Alert Slovensko bol realizovaný s podporou Európskej komisie, ktorej zámerom je zaviesť pohotovostné systémy vo všetkých členských štátoch EÚ. Zatiaľ z 28 členských štátov funguje nejakým spôsobom iba v 12 štátoch. Od 31. 3. 2015 sa Slovensko stalo ďalším štátom pripraveným v prípade potreby využiť aj takýto pohotovostný systém pri pátraní.

Realizácia projektu bola výrazne podporovaná aj nadáciou AMBER Alert Europe – jej členovia z Holandska, UK, Nemecka, Poľska, Maďarska, ako aj i zástupcovia z Rakúska, Ruska, zástupca z Konzulátu U.S. v Bratislave, a viaceré masmédiá a naši ďalši partneri sa zúčastnili slávnostného spustenia AMBER Alert Slovensko.


AMBER ALERT MECHANIZMUS / SYSTÉM:  Je odpoveďou na potrebu rýchlej reakcie v prípadoch únosu dieťaťa. Mal by zapojiť VEREJNOSŤ, ale nemal by ju vyzývať, aby zasahovala, len aby pomáhala pri hľadaní, a to – urýchleným poskytovaním všetkých informácií, ktoré by mohli kompetentným orgánom pomôcť nájsť dieťa a jeho / jej únoscu – a tak pomôcť dieťaťu v ohrození.

Oficiálny názov POHOTOVOSTNÉHO SYSTÉMU / MECHANIZMU v Slovenskej republike je: "AMBER Alert Slovensko – Dieťa v ohrození života!"

WEBOVÁ STRÁNKA:  www.amberalert.sk

FB STRÁNKA: www.facebook.com/AMBERAlertSlovensko,

TWITTER: twitter.com/amberalertsk

ZÁKLADNOU MYŠLIENKOU pohotovostného systému "AMBER Alert Slovensko – Dieťa v ohrození života!" je okamžité informovanie verejnosti o zmiznutí dieťaťa – do niekoľkých minút od okamihu, keď policajné orgány považujú použitie tohto systému za nevyhnutné.

ADMINISTRÁTOROM POHOTOVOSTNÉHO SYSTÉMU:

“AMBER Alert Slovensko – Dieťa v ohrození života!” je pre celé územie Slovenska – Odbor pátrania Prezídia Policajného zboru SR v Bratislave.

To znamená, že zverejnenie údajov a informácií o unesenom / nezvestnom dieťati v bezprostrednom ohrození života a zdravia či ďalšie informácie o prípade, ako aj samotné VYHLÁSENIE / AKTUALIZOVANIE / ODVOLANIE / ZRUŠENIE AMBER ALERTu na www.amberalert.sk, podľa špecifických KRITÉRIÍ, sú plne v kompetencii Odboru pátrania P PZ SR v Bratislave.


KRITÉRIÁ na zaradenie do AMBER Alert Slovensko - Dieťa v ohrození života!

1. Vek osoby do 18 rokov.

2. Dôvodné podozrenie, že ide o únos podľa § 209 Trestného zákona (nevzťahuje sa na § 210 Trestného zákona na tzv. „rodičovské únosy“);

alebo

3. Dôvodné podozrenie, že dieťa sa stalo obeťou trestného činu, pričom je bezprostredne ohrozené na živote a zdraví.

4. Polícia má k dispozícii dostatok informácií o prípade (napr. popis dieťaťa / únoscu, fotografia, zvláštne znaky a pod.), ktorých šírením sa zvýši možnosť nájdenia dieťaťa, a zároveň sa nepredpokladá, že zverejnenie týchto informácií zvýši riziko, ktorému dieťa čelí.

5. Vyhlásené národné a medzinárodné pátranie (PATROS a SIS).


O každej aktivite v pohotovostnom systéme “AMBER Alert Slovensko Dieťa v ohrození života!“ sú PARTNERI a VEREJNOSŤ, ktorí sú prihlasení k odberu informácií prostredníctvom noviniek RSS kanálom alebo e-mailom cez www.amberalert.sk, okamžite automaticky informovaní a VEREJNOSŤ je následne informovaná prostredníctvom MÉDIÍ a PARTNEROV z oblasti verejnej dopravy (vrátane železničnej, autobusovej, letísk, prístavov...), poskytovateľov internetových služieb, operátorov mobilných sietí, pôšt, bánk, obchodných sietí atď.

Doteraz je potvrdená spolupráca alebo sú rozbehuté rokovania s viacerými partnermi, ako napr. RTVS, TASR, SITA, operátori mobilných sietí Orange a T-Mobile, TA3, TV JOJ, TV Markíza, Rádio Express, Rádio Slovensko, Železnice SR, Slovenská železničná spoločnosť, Dopravný podnik Bratislava, Mediálna skupina HN.online.sk, Zoznam. s. r. o, Topky.sk, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., OK Media LED tabule, See&Go, Dobrovoľný hasičský zbor ORAVA, FNsP Prešov, Taxi, s neziskovými organizáciami, napr. n. o. Modrý anjel, OZ Prima, n. o. Slniečko atď.

Ak sa aj vaša organizácia chce zapojiť a stať sa partnerom AMBER Alert Slovensko, kontaktujte prosím koordinátorku projektu: tana@ldi.sk

Aj verejnosť môžete pomôcť zachrániť život dieťaťa. Zapíšte sa na odber správ AMBER Alert cez www.amberalert.sk a obdržíte informácie v prípade vyhlásenia AMBER Alert Slovensko.

Ďakujeme!

Tlačová správa                                        Press Release

 

  

 

   

EU

With financial support from the "DAPHNE" Programme

of the European Union.

JUST/2015/RDAP/AG/0116/8839

JUST/2013/DAP/116/SAG/4148