Iniciatíva "Aby boli deti vždy v bezpečí..."

Linka detskej istoty, Slovenská asociácia cestovných kancelárií, cestovné kancelárie a cestovné agentúry spoločne odštartovali iniciatívu "ABY BOLI DETI VŽDY V BEZPEČÍ..."

Cestovné kancelárie a cestovné agentúry, ktoré sa do iniciatívy zapojili, integrovali informáciu o čísle 116 000 do svojich katalógov a predajných priestorov. Pri nákupe rodinnej dovolenky budú tiež ponúkať náramok pre deti s číslom 116 000 – za dobrovoľný príspevok. Výťažok z dobrovoľných príspevkov za náramky s číslom 116 000 podporí projekt Hľadané deti a tým, ktorí ho kúpia, umožní prejaviť solidaritu s tými, ktorých dieťa neprišlo domov. Zároveň pomôže samotným deťom, aby si zapamätali dôležité číslo 116 000.

Verejná zbierka je povolená rozhodnutím Ministerstva vnútra č.: SVS-OVVS3-2011/008353
Výnos zo zbierky bude použitý :
- na zabezpečenie telefonickej non-stop linky dostupnej z celého Slovenska
- na poskytnutie osobných konzultácií
- na zavedenie prípravnej fázy Child Alert systému na Slovensku, ktorý umožní v mimoriadne vážnych prípadoch zmiznutia  dieťaťa okamžite zalarmovať verejnosť, aby pomohla polícii dostať dieťa čo najskôr do bezpečia
- na preventívne programy, prácu s deťmi a mladými ľuďmi s cieľom predchádzať rizikovému správaniu a informovať o dostupných linkách pomoci

 

  

 

   

EU

With financial support from the "DAPHNE" Programme

of the European Union.

JUST/2015/RDAP/AG/0116/8839

JUST/2013/DAP/116/SAG/4148