Kedy využiť služby rodinného medzinárodného mediátora?

 • Ak druhý rodič vaše dieťa neoprávnene premiestni do zahraničia.
 • Ak sa chcete s vaším dieťaťom presťahovať do zahraničia.
 • Keď sa obávate, že by druhý rodič mohol vaše dieťa uniesť do zahraničia.
 • Ak chcete, aby s vami vaše dieťa žilo v zahraničí.
 • Keď bolo vaše dieťa premiestnené na Slovensko a vy ste s ním tak stratili kontakt.
 • Viac o informácií nájdete na stránke cipc.sk.

Čo je to mediácia ?

 • Mediácia je jedným z najstarších a najprirodzenejších spôsobov, ako riešiť konflikty. Definícia profesionálnej mediácie sa medzi európskymi štátmi mierne líši, avšak niektoré znaky majú všetky spoločné. Mediátor býva vždy nezaujatou a nezávislou treťou stranou. Úlohou mediátora je pomôcť zúčastneným stranám nájsť riešenie ich sporu. Proces mediácie je dôverný. Zaujaté strany, napríklad rozvedení rodičia, vstupujú do procesu dobrovoľne. 

Čo je to medzinárodná rodinná mediácia?

 • Keď sa rodinní mediátori zaoberajú medzinárodným alebo cezhraničným rodiným konfliktom, potrebujú mať špecifické zručnosti a vzdelanie. Každá krajina má vlastné zákony, právny systém sa riadi inými pravidlami, aj administratívne postupy sa líšia. V mnohých prípadoch môže človek naraziť na jazykovú bariéru alebo na priepasť, ktorá vznikla ako následok nedôvery a úzkosti medzi zúčastnenými stranami konfliktu. 
 • Ak ste sa ocitli v situácii, kedy váš rodinný spor nabral cezhraničný alebo medzinárodný charakter, býva dobrou voľbou požiadať o pomoc mediátora, ktorý sa špecializuje práve na túto oblasť.

Aké sú kompetencie našich pracovníkov?

 • Náš tím pracuje pod vedením skúsenej mediátorky, ktorá je členkou siete medzinárodných mediátorov (Network of crossborder mediators) a siete MiKK. Bola špeciálne vyškolená v oblasti cezhraničnej a medzinárodnej rodinnej mediácie.Toto školenie pokrývalo ako teoretické (napríklad znalosť Haagskeho dohovoru, rôzne aspekty nábožensky či kultúrne zmiešaných rodín, vplyv rodičovského únosu na dieťa), tak aj praktické aspekty práce mediátora (technické aspekty práce, online mediácia, spolupráca s tlmočníkmi, súdmi, štátnou správou a pod.).

Koľko to bude stáť?

 • Služba je poskytovaná zadarmo. 

Ak máte záujem o naše služby alebo máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na telefónnom čísle 116 000 alebo na našej emailovej adrese 116000@ldi.sk.

  

 

   

EU

With financial support from the "DAPHNE" Programme

of the European Union.

JUST/2015/RDAP/AG/0116/8839

JUST/2013/DAP/116/SAG/4148