Konferencia o medzinárodných rodičovských únosoch detí v Smoleniciach

Zástupcovia LDI sa zúčastnili odbornej konferencie v Smoleniciach, ktorá sa konala v dňoch 7. - 8. novembra 2013. Konferenciu organizovalo Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.

Viac informácií na: http://cipc.sk/clanok-o-centre/aktuality/medzinarodna-konferencia-o-unosoch-deti/

  

 

   

EU

With financial support from the "DAPHNE" Programme

of the European Union.

JUST/2015/RDAP/AG/0116/8839

JUST/2013/DAP/116/SAG/4148