Odborná konferencia o medzinárodných únosoch detí - II. ročník

Linka detskej istoty sa zúčastnila na II. ročníku odbornej konferencie o medzinárodných únosoch detí sa ktorý sa konal v dňoch 24. a 25. novembra 2014 na Smolenickom zámku v Smoleniciach.

  

 

   

EU

With financial support from the "DAPHNE" Programme

of the European Union.

JUST/2015/RDAP/AG/0116/8839

JUST/2013/DAP/116/SAG/4148