Odporúčania rodičom pri asistovaných kontaktoch

Dobro dieťaťa by malo byť na prvom mieste:

 • Pre dieťa je prirodzené a dobré, keď môže mať rado oboch rodičov. Nenúťte ho vyberať si medzi vami, dieťaťu tým ubližujete.
 • Neprenášajte svoje sklamanie zo vzťahu na dieťa. Dieťa za vzniknutú situáciu nemôže a nemôže vám v nej ani pomôcť. Ak o svojich pocitoch potrebujete hovoriť, zverte sa niekomu blízkemu alebo požiadajte o pomoc odborníka. 
 • Vo všeobecnosti platí, že je lepšie mať dvoch rodičov, ako jedného. A to aj napriek tomu, že má rodič svoje chyby.
 • Asistované kontakty sú tu pre dieťa, nie kvôli druhému rodičovi.
 • Ak máte akékoľvek výhrady či námietky voči kontaktom, snažte sa ich s pracovníkmi prebrať ešte pred začatím stretávania, nikdy nie pred dieťaťom.

Ako dieťa pripraviť na kontakt:

 • Skúste zaujať voči kontaktom aspoň neutrálny postoj (pred kontaktom neznevažovať partnera, nepoužívať vety so zbytočne negatívnym zafarbením, ako "zasa musíme ísť na to stretnutie..."). Dieťa sa potom cíti previnilo a kontakty vníma ako trest.
 • Ak je dieťa menšie alebo je z novej situácie a druhého rodiča neisté, snažte sa ho upokojiť, aby sa mohlo na kontakte uvoľniť.
 • Po dohode s pracovníkmi býva dobré prísť o niekoľko minút skôr, aby sa dieťa stačilo aklimatizovať. Pred samotným začatím stretávania je tiež možné prísť si našu herňu "vyskúšať".
 • Pomôžte dieťaťu nájsť riešenie, ak si musí vyberať z dvoch programov (napríklad stretnutie s rodičom alebo oslava u kamaráta). 

Ako pristupovať k dieťaťu, ak boli vaše vzťahy prerušené:

 • Počas kontaktu by ste sa mali snažiť dieťaťu venovať a zamestnať ho vhodnými aktivitami. Môžete vymýšľať a priniesť vlastné nápady, hračky. Zamestnanci Linky detskej istoty zabezpečujú na kontaktoch odborný dohľad, nie program.
 • Môžete mať v sebe nahromadených veľa pocitov aj voči druhému rodičovi. Ak ich budete chcieť prebrať, spravte tak po kontakte. Kontakty sú tu pre vás a vaše dieťa.
 • Snažte sa sledovať, čo má dieťa rado a čo naopak nie (po dlhšom odlúčení niekedy rodičia trvajú na neustálom fotografovaní, čo je mnohým deťom nepríjemné). Nepríjemné aktivity narúšajú proces obnovy vzťahu medzi vami.
 • Je prirodzené, že sa budete chcieť s dieťaťom stretávať už od začiatku čo najčastejšie. Býva však lepšie začať postupne (napríklad hodinu týždenne) a časovú dotáciu postupne zvyšovať, a postupne prejsť k obnove prirodzeného stretávania.

Ako dieťaťu spríjemniť čas na kontakte:

 • Dieťa vie vycítiť negatívny postoj k druhému rodičovi, bez ohľadu na to, či o tom hovoríte alebo nie. Je preto lepšie, ak je dieťa na kontakte len s jedným z rodičov a nie je vystavené týmto negatívnym emóciám.
 • Môže sa stať, že neschvaľujete výchovné metódy druhého rodiča. Na kontaktoch je prítomný odborný pracovník, ktorý usmerní nevhodné správanie, ktoré by dieťaťu mohlo uškodiť. Prípadné výhrady je najlepšie prekonzultovať po stretnutí (bez prítomnosti dieťaťa, ktoré by to zbytočne stresovalo).
 • Skúste sa vyvarovať akýchkoľvek verbálnych či dokonca fyzických útokov proti druhému rodičovi v prítomnosti dieťaťa. Najviac tým ubližujete dieťaťu.
 • Aj keď to bude niekedy ťažké, snažte sa nereagovať na útoky partnera pred dieťaťom. Svoje pocity môžete neskôr prekonzultovať s prítomným pracovníkom Linky detskej istoty.
 • Situácia asistovaných kontaktov je pre dieťa tak či tak neprirodzená (nové prostredie, kontakt pod dozorom), snažte sa mu ju uľahčiť.

Poznámka:

 • Skúsenosti nám potvrdili stanovisko odbornej verejnosti, že je pre dieťa lepšie mať kontakty kratšie a častejšie, ako dlhé kontakty raz za čas.
 • Treba mať na pamäti, že menšie deti vyžadujú dôslednejšie plnenie denného harmonogramu (večerné rituály, poobedný spánok). Býva dobré kontakty realizovať v dobe, kedy má dieťa zvyčajne čas na hranie.
 • Asistované kontakty slúžia na vyladenie vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Ak máte záujem o iné služby (napríklad konzultáciu so psychológom), môžete sa s nami dohodnúť na individuálnom stretnutí.
 • Kontakty spravidla prebiehajú v prítomnosti len jedného z rodičov. Po odovzdaní dieťaťa odbornému pracovníkovi môžete čas trvania kontaktu venovať vlastným záležitostiam. Z kapacitných dôvodov nebýva možné stráviť čas v priestoroch pracoviska.
 • Za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič, ktorý je s ním na kontakte. Úlohou odborného pracovníka je rodiča upozorniť v prípade, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu dieťaťa.

  

 

   

EU

With financial support from the "DAPHNE" Programme

of the European Union.

JUST/2015/RDAP/AG/0116/8839

JUST/2013/DAP/116/SAG/4148