Okrúhly stôl pri príležitosti 25. výročia podpísania Dohovoru o právach dieťaťa

Pri príležitosti 25.výročia podpísania Dohovoru o právach dieťaťa Linka detskej istoty zorganizovala Okrúhly stôl s odborníkmi na tému "Právo dieťaťa na starostlivosť zo strany oboch rodičov aj po rozpade vzťahu".

  

 

   

EU

With financial support from the "DAPHNE" Programme

of the European Union.

JUST/2015/RDAP/AG/0116/8839

JUST/2013/DAP/116/SAG/4148