Partneri v roku 2013:

Program Daphne Európskej únie. Viac o tomto programe sa môžete dočítať na tejto stránke (v českom jazyku).

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis:

  

 

   

EU

With financial support from the "DAPHNE" Programme

of the European Union.

JUST/2015/RDAP/AG/0116/8839

JUST/2013/DAP/116/SAG/4148