Prevencia

  • Komunikácia s dieťaťom je najdôležitejším nástrojom prevencie proti zmiznutiu. 
  • S mladším dieťaťom, najmä ak ešte nevie hovoriť, je dobré udržiavať vizuálne spojenie. "Nestratiť dieťa z dohľadu" je mimoriadne dôležité najmä na plážach a miestach, kde sa zdržiava veľa ľudí. 
  • Je dobre dohodnúť si stretávacie miesto, kam sa dieťa môže vrátiť, ak sa náhodou stratí.
  • Dieťa naučíme, že keď sa stratí, malo by sa na cestu spýtať policajta. Ak nie je žiadny nablízku, môže osloviť nejakú mamičku (ženu s dieťaťom) a povedať jej, že sa stratilo. Ak pri sebe má telefón, malo by vedieť, že sa vždy môže obrátiť na číslo 116 000 (číslo môže byť taktiež predvolené v telefóne).
  • Dieťa musí chápať, že rodičia potrebujú vždy vedieť, kde a s kým sa hrá. Ak pôjde inam, musí o tom dať rodičom vedieť.
  • Uistite sa, že dieťa vie svoje celé meno, adresu, telefónne číslo aspoň na jedného z rodičov a vie, ako používať telefón.
  • Upozornite dieťa, aby zamklo dvere a neotváralo nikomu cudziemu, keď je doma samé. Ak bude dieťa vo vašej neprítomnosti strážiť známy alebo príbuzný, uistite sa, či sa s ním dieťa cíti príjemne a bezpečne. Overte si, že dieťa rozumie tomu, že nemá nikomu cudziemu prezradiť, že je doma samé.
  • Učte dieťa už od skorého veku rešpektu voči vode a vodným plochám. Do bazénov, jazier, riek či kanálov by nikdy nemalo vstupovať bez dozoru dospelého.  
  • Pred zápisom dieťaťa do letných táborov alebo programov sa uistite, že nad deťmi bude udržiavaný neustály dohľad. Taktiež sa informujte o všetkých výletoch a aktivitách, ktoré sa budú konať mimo miesta tábora.

Rôzne príručky v angličtine môžete nájsť na stránke http://www.missingkids.com/Publications/Missing

  

 

   

EU

With financial support from the "DAPHNE" Programme

of the European Union.

JUST/2015/RDAP/AG/0116/8839

JUST/2013/DAP/116/SAG/4148